25 februari 2024

Informatie

Als ons koor gevraagd wordt een optreden te verzorgen of mee te werken aan een evenement, concert, feest of een Kerstviering, dan zijn we daartoe van harte bereid.
Tevens wil Da Capo graag aanvulling van het aantal koorleden.
We verwelkomen je dan ook graag als lid van onze vereniging.
Als aspirant lid kun je in een periode van 4 weken bekijken of het repertoire en de sfeer van het koor bij je past. Pas als je daarvan overtuigd bent, geef je je definitief op als lid.

We repeteren iedere dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur. (en daarna is er eventueel nog gelegenheid om gezellig wat te drinken!)

Als repetitieruimte heeft Da Capo de beschikking over het gebouw:

De Luisterpost
Vijfde uitgang 1
4201 XH Gorinchem

 

 

Mocht je de repetitieruimte niet kunnen vinden, dan kun je altijd even contact opnemen met een van de bestuursleden:

Voorzitter: Penningmeester: Secretaris:
Heiltje Roos
Kroonwerk 22
4207 BH Gorinchem
Telefoon 0183-628042

Ton van de Giessen

Piet Rietveld
Banneweg 215
4204 AZ Gorinchem
Telefoon 0183-632928
info@dacapogorinchem.nl

penningmeester@dacapogorinchem.nl

secretaris@dacapogorinchem.nl
     
PR:

Webdesign:

 

 
Janneke Borghouts

John Huizer

 
pr@dacapogorinchem.nl

webmaster@dacapogorinchem.nl

 

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en de secretaris.