18 juli 2024

Informatie

Als ons koor gevraagd wordt een optreden te verzorgen of mee te werken aan een evenement, concert, feest of een Kerstviering, dan zijn we daartoe van harte bereid.
Tevens wil Da Capo graag aanvulling van het aantal koorleden.
We verwelkomen je dan ook graag als lid van onze vereniging.
Als aspirant lid kun je in een periode van 4 weken bekijken of het repertoire en de sfeer van het koor bij je past. Pas als je daarvan overtuigd bent, geef je je definitief op als lid.

We repeteren iedere dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur. (en daarna is er eventueel nog gelegenheid om gezellig wat te drinken!)

Als repetitieruimte heeft Da Capo de beschikking over het gebouw:

De Luisterpost
Vijfde uitgang 1
4201 XH Gorinchem

Mocht je de repetitieruimte niet kunnen vinden, dan kun je altijd even contact opnemen met een van onderstaande bestuursleden:

Voorzitter:

info@dacapogorinchem.nl

Heiltje Roos
Kroonwerk 22
4207 BH Gorinchem
Telefoon 0183-628042

Secretaris:

secretaris@dacapogorinchem.nl

Piet Rietveld
Banneweg 215
4204 AZ Gorinchem
Telefoon 0183-632928

Penningmeester:

penningmeester@dacapogorinchem.nl

Ton van de Giessen

PR:

pr@dacapogorinchem.nl

Janneke Borghouts

Webdesign:

webmaster@dacapogorinchem.nl

John Huizer

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en de secretaris.